Twelve-Factor App s použitím Docker

Ako postaviť aplikáciu, ktorá beží v kontajneri tak, aby spĺňala všetky princípy Twelve-Factor App. Prečo posielať všetky výstupy na STDOUT. Ako a prečo používať rovnaký obraz vo všetkých prostrediach. A ako spúšťať jednorázové príkazy.