HTML entities - kúsok ďalej k použiteľnosti a rýchlosti

HTMLIkonky

Tento článok som mal v keši (od slova cache) už dlhšie, no nevedel som sa donútiť sadnúť si a jednoducho ho napísať. Došiel na psa mráz a článok je tu.

Myslím si, že väčšina ľudí pozná len pár základných HTML entities. A možno len tri, a to "pevnú medzeru" , Euro € a značku "Copyright" ©, no dúfam, že sa mýlim.

Uvažovali ste niekedy o použití HTML entities vo svojích web aplikáciách ako o ovládacích prvkoch, či symboloch?

Je to vcelku jednoduché.

Navigačné prvky

Doľava a doprava.

 • vľavo: « a ‹ (« a ‹)
 • vpravo: » a › (» a ›)

Veľakrát je na webe zobrazená tabuľka, v ktorej si viete nastaviť počet záznamov na stránku. A čo keby tam namiesto slova "všetky", bol symbol nekonečna? (∞).

 • nekonečno: ∞ (∞)

A čo napríklad šípky.

 • vľavo: ← (←)
 • vpravo:→ (→)
 • hore: ↑ (↑)
 • dole: ↓ (↓)

Symboly pre otáčanie a synchronizáciu.

 • vľavo:↶ a ↺ (↶ a ↺)
 • vpravo: ↷ a ↻ (↷ a ↻)
 • synchronizácia: ⇄ a ⇆ a⇅ (⇄ a ⇆ a ⇅)

Prechody medzi stranami, tlač.

 • predchádzajúca a nasledujúca: ⎗ a ⎘ (⎗ a ⎘)
 • tlačiť: ⎙

Nepamätám si, že by som videl na kontaktných stránkach žiadny z nasledujúcich symbolov.

 • obálka: ✉ (✉)
 • telefón: ✆ (✆)
 • ceruzka: ✎ (✎)
 • ruka písacia: ✍ (✍)
 • starý telefón: ☎ (☎)

A symboly Potvrdiť/Zrušiť, Správne/Nesprávne alebo Spustiť.

 • potvrdiť: ✓ a ✔ (✓ a ✔)
 • zrušiť: ✗ a✘ (✗ a ✘)
 • spustiť: ‣ (‣)

Tri bodky pre načítanie ďalších záznamov.

 • trojbodka: … (…)

Nastavenia.

 • ozubené koleso: ⚙ (⚙)
 • krompáč a kladivo: ⚒ (⚒)

Pridať si medzi obľúbené.

 • hviezdičky: ★ a ☆ (★ a ☆)
 • tváre: ☺ a☻ (☺ a ☻)

V manuáloch a návodoch sa spomínajú zaškrtávacie políčka. Pomohlo by, keby pri nich bola i ukážka.

 • zaškrtávacie políčka:☑ a☐ (☑ a ☐)

Iné symboly

So zlomkami nie je problém.

 • štvrtina: ¼ (¼)
 • polovica:½ (½)
 • tri štvrtiny: ¾ (¾)

Pre hazardérov máme karty.

 • žaluď:♠ (♠)
 • zeleň:♣ (♣)
 • červeň:♥ (♥)
 • guľa: ♦ (♦)

Stupne.

 • stupeň: ° (°)
 • stupeň Celziov: ℃ (℃)

Muži/ženy, Mars/Venuša.

 • symboly muža a ženy: ♂ a ♀ (♂ a ♀)

Zaujímavosti

 • lebka:☠ (☠)
 • rádioaktivita: ☢ (☢)
 • yin a yang:☯ (☯)
 • mier:☮ (☮)
 • kosák a kladivo:☭ (☭)
 • Islam:☪ (☪)
 • lietadlo:✈ (✈)
 • nožničky:✁✂✃ (✁ a ✂ a ✃)
 • noty:♩♪ a ♫♬ (♩``♪ a ♫``♬)
 • klávesnica:⌨ (⌨)
 • hodiny:⌚ a ⌛ (⌚ a ⌛)
 • trojlístok:☘ (☘)

Záver

Všetky zobrazené symboly sú podporované v štandardých browseroch a kľudne by som ich začal používať. Sú vhodnou alternatívou namiesto obrázkov, a čo sa týka frontend optimalizácie, tak to len pomôže. Skúste.