Ubuntu - dokonalé prostredie pre web developera / 2. časť

Prázdniny sa skončili, a tak prišiel čas na ďalší príspevok. Začnem hneď niečím, čo som nedokončil, konkrétne 2. časťou o Ubuntu - ako super prostredí pre web developera.

V minulej časti som skončil tesne pred inštaláciou Apache+PHP+MySQL.

Mali by ste mať nainštalované všetko, čo sa nachádza v nasledujúcom príkaze, t.j. prostredie so základnými nástrojmi pre prácu.

root@pc:~# apt-get install vim mc ssh sshfs curlftpfs htop apg chromium-browser flashplugin-installer ttf-mscorefonts-installer netspeed unrar

Pokračujme teraz ďalej.

Java

Java sa vám zíde, ak programujete v Netbeanse, či PhpStorme, no nie je to jej jediné využitie.

Neviem, kde udělali soudruzi z NDR chybu, no v defaultných balíčkoch Ubuntu chýba sunovská Java a jediný spôsob ako ju nainštalovať je z iných balíčkov.

root@pc:~# add-apt-repository ppa:webupd8team/java
root@pc:~# apt-get update
root@pc:~# apt-get install oracle-java7-installer

PHP, Apache, MySQL

Linux+Apache+PHP+MySQL, alebo tiež LAMP, je azda najbežnejšou kombináciou pre webových vývojárov. Nielen pre jednoduchosť týkajúcu sa programovania samotného, ale tiež pre jednoduchosť nastavenia.

Celé prostredie na prácu s LAMPom môžete mať prichystané za pár minút.

Nainštalujeme webový server Apache.

root@pc:~# apt-get install apache2

Zapneme mod_rewrite.

root@pc:~# a2enmod rewrite
root@pc:~# /etc/init.d/apache2 restart

Potom obľúbenú databázu MySQL, ako i klientskú, tak i serverovú časť (počas inštalácie sa zadáva heslo pre užívateľa root, tak si nejaké prichystajte).

root@pc:~# apt-get install mysql-client mysql-server

A nakoniec PHP.

Čo sa týka PHP, tak je toho na inštaláciu trošku viac a okrem samotného php5 sa vám zíde i pár iných balíčkov. Spomeniem napr. php5-curl, php5-gd, php5-mysql, php5-mcrypt, php5-sqlite, php5-pgsql, php5-memcached, php-apc, či php5-xdebug.

No a samozrejme, keď chcete PHP spúšťať i z konzoly, určite treba php5-cli.

root@pc:~# apt-get install php5 php5-curl php5-curl php5-gd php5-mysql php5-mcrypt php5-xdebug php5-cli

Teraz keď do browsera napíšete https://localhost, uvidíte "It works!". Prostredie je teda pripravené a môžete začať pracovať.

Nastavenia PHP

Nezabudnite na nastavenia PHP, aby ste videli errory a mohli debugovať.

V /etc/php5/apache2/php.ini treba nastaviť nasledujúce.

short_open_tag = Off
error_reporting = E_ALL | E_STRICT
display_errors = On
display_startup_errors = On
html_errors = On

Nastavenia pre cli môžete zmeniť v /etc/php5/cli/php.ini.

Virtual hosty

V podstate môžete hneď začať tým, že si vytvoríte vo /var/www nový adresár s názvom projektu (napr. test), ktorý bude vašim document_root (potom dostupný na adrese https://localhost/test).

Aplikácia však potrebuje trocha lepšiu štruktúru, a pomôžu vám s ňou tzv. "virtual hosty".

Virtual host pridáte veľmi ľahko. V /etc/apache2/sites-available vytvoríte súbor s názvom project.local a nasledujúcim obsahom.

<VirtualHost *:80>
ServerName project.local
DocumentRoot /home/vlado/sites/project.local/web
</VirtualHost>

Potom nezabudnite vytvorený host povoliť.

root@pc:/etc/apache2/sites-available# a2ensite project.local
root@pc:/etc/apache2/sites-available# /etc/init.d/apache2 reload

A pridať nový záznam do /etc/hosts.

127.0.0.1    project.local

V browseri spustíte https://project.local. A je to. Môžete vyvíjať.

Verziovacie systémy

Určite zvoľte DVCS – buď mercurial alebo git.

root@pc:~# apt-get install mercurial git subversion

Doplnky na záver

V Ubuntu mám ešte pár programov, ktoré mi uľahčujú život.

  • Ako vývojové prostredie používam PhpStorm
  • Na šifrovanie sa vám zíde TrueCrypt
  • Ako náhradu štandardného terminálu používam Terminator (apt-get install terminator)
  • Skvelý diff viewer Meld (apt-get install meld)
  • Doplnky do Firefoxu: Web Developer a Firebug

A opäť všetko v jednom (okrem Javy a programov, ktoré sa neinštalujú z balíčkov).

root@pc:~# apt-get install apache2 mysql-client mysql-server php5 php5-curl php5-curl php5-gd php5-mysql php5-mcrypt php5-xdebug php5-cli terminator meld

Enjoy!

Súvisiace články na tomto blogu

Mohlo by vás zaujímať